SDRUŽENÍ

PRO VILU TUGENDHAT

 

Vzhledem k tomu, že se v poslední době rapidně zhoršuje technický stav vily Tugendhat, památky světového významu, plánuje město Brno její rehabilitaci, jíž předchází projekční řešení. Ve veřejné obchodní soutěži na zhotovitele projektu byla nezávislou komisí s většinovým zastoupením příslušníků odborné veřejnosti (tj. památková péče, architekti a kunsthistorici) vybrána jako nejvýhodnější nabídka Sdružení pro vilu Tugendhat.  Považujeme za důležité veřejnost blíže informovat o tomto sdružení : 

 

Sdružení pro vilu Tugendhat sestává celkem z těchto pěti členů :

 

-          firma OMNIA projekt (specialista na projekty obnovy památek a restaurování)

-          firma Archatt (specialista na provádění a projekty obnovy památek)

-          firma Archteam (moderní architektura a rekonstrukce)

-          fyzická osoba, Ing. arch. Tomáš Rusín (moderní architektura, brněnský funkcionalismus)

-          fyzická osoba, Ing. arch. Ivan Wahla (moderní architektura, brněnský funkcionalismus).

 

K řešení koncepčních otázek spojených s důležitými rozhodnutími je ustavena koncepční supina architektů (celkem 7), technologů a restaurátorů, která se bude pravidelně scházet a je vytvořena napříč subjekty sdružení. Kromě toho výše uvedenému sdružení v případě úspěchu jeho nabídky písemně přislíbil spolupůsobení Prof. Dr. Wolf Tegethoff - Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, SRN. Tým se současně nebrání případné spolupráci s dalšími odborníky a pamětníky, jako jsou např. Prof. Ivo Hammer (Universität Hildesheim, SRN), paní Daniela Tugendhat a další, bude-li na jejich straně o tuto spolupráci zájem.

 

Jmenovité složení zpracovatelského týmu :

 

Koncepční skupina architektů – autoři, zpracovatelé

(v závorce jsou uvedena vybraná autorská díla) :

 

Ing. arch. Marek Tichý, soudní znalec č. 3993, specializace obnova a restaurování staveb a umělecká řemesla

(obnova zámku Lednice, zámku Kroměříž, kostela B. S. Páně v Brně-Husovicích)

 

Ing. arch. Tomáš Rusín, autorizovaný architekt ČKA č.aut. 00305

(Fisher, Masarykova, Brno; DPmB Novobranská, Brno)

 

Ing. arch. Ivan Wahla, autorizovaný architekt ČKA č.aut. 00293

(Semilasso Brno; zdrav. pojišťovna, Cejl, Brno)

 

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D, autorizovaný architekt ČKA č.aut. 02251

(adm. budova Pekárny, Náchod; RD Kroměříž)

 

Ing. arch. Alexandr Skalický,  autorizovaný architekt ČKA č.aut. 00808

(palác Philips, Karlovo nám. Praha; penzion pro důchodce, Nové Město n.M.)

 

Ing. arch. Petr Řehořka

(předhradí hradu Šternberk; zámek Luka/Jihl.)

 

Skupina specialistů - technologů a restaurátorů :

 

Doc. Petr Siegl, ak.soch., ved. katedry restaurování AVU Praha

(Valtice - kolonáda; Nár. galerie Praha)

Ing. Jaroslav Sedlák, restaurátor technických památek

(spolupr. na Műllerově vile; Nár. tech. muzeum Praha; Tech. muzeum Brno)

Libor Urbánek, restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva

(interiér zámku Lednice)

 

Řešitel zahradních úprav :

 

Ing. Přemysl Krejčiřík, zahradní památkový architekt, Mendelova lesnická a zemědělská universita v Brně

(skleník zámku Lednice, zámecký park Telč)

 

Řešitel statické části :

 

Ing. Jindřich Černík, autorizovaný inženýr ČKAIT č.aut. 1000368

(Valdštejnský palác, Praha; věž Staré radnice v Brně)

 

Tomuto týmu je umožněno disponovat projekční kapacitou firmy OMNIA projekt a poradenským servisem restaurátorské huti (firmy) Archatt. Jedná se o cca o dalších 20 pracovníků zejména ve stavebních a odborných profesích, kteří za uplynulých 13 let své existence zpracovali  více než 250 samostatných projekčních zakázek převážně v oboru rehabilitace památek včetně interiérů a dalších rekonstrukcí.

Vedoucí projekce  :  Ing. Vítek Tichý, autorizovaný inženýr ČKAIT č.aut. 1003933

 

           

Reference Sdružení pro vilu Tugendhat (výběr) :

 

- OMNIA projekt : Obnova a adaptace části Státního zámku Kroměříž (na seznamu UNECSO)

(průzkumy, dislokační studie, projekt pro SP, projekt pro provedení stavby, projekt interiéru, aut. dozor)

2003-2004, RN 40 mil. Kč

 

 

- OMNIA projekt a ARCHATT : Obnova místností pro nové prohlídkové okruhy zámku Lednice (na seznamu UNECSO)

(průzkum, dokumentace pro výběr zhotovitele oprav a provedení, autorský dozor)

2001, RN 18 mil. Kč

 

 

- OMNIA projekt : Obnova exteriéru st. zámku Lednice (na seznamu UNECSO)

(průzkumy, projekt, autorský dozor)

2002-2003, RN 166 mil. Kč

 

 

- OMNIA projekt a ARCHATT : Projekční činnost v židovské památkové zóně města Třebíče (na seznamu UNECSO)

 (studie, umělecké i technické průzkumy, komplexní i podrobné specializované projekty)

1997-2003, RN 50 mil. Kč

 

 

- ARCHATT : Pražský Hrad - Ústav šlechtičen, Starý královský palác, Kaple Nanebevzetí Panny Marie (na seznamu UNECSO)

(koordinace a realizační vedení souboru průzkumů a restaurátorských prací - zde se nejedná o autorství - spolupráce s Ing. arch. Malinským)

2002 - 2004, RN 35 mil. Kč

 

- ARCHATT a OMNIA projekt : Obnova historických technických památek (=důležitá součást rehabilitace vily Tugendhat) - Pivovar Dalešice  a  Větrný mlýn Starý Poddvorov

postupná oprava budov prvorepublikového pivovaru včetně restaurování původní výrobny energií a technologie - zřízení muzea pod záštitou programu Phare, restaurování větrného mlýna včetně technologie pro prohlídkové účely

 

- RaW (Rusín a Wahla) : Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Brno, Cejl 55

(architektonické a projekční řešení)

1997, RN 55 mil. Kč

 

- RaW (Rusín a Wahla) : CK Fischer - portál

(architektonické a projekční řešení)

1999, RN 40 mil. Kč

 

- RaW (Rusín a Wahla) : Správní budova Dopravního podniku

(architektonické a projekční řešení)

1995 ,  RN 100 mil. Kč

 

- Archteam : Výstavba moderního sociálního bydlení, Rudník

(architektonické a projekční řešení)

2000, RN 30

 

- Archteam : Rekonstrukce paláce Philips, Karlovo nám. Praha

(architektonické a projekční řešení)

1998, RN 50 mil

 

 

OCENĚNÍ ČLENŮ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 1993 – ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA INTERIÉR

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 1995 – CENA ZA INTERIÉR

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 1998 – CENA ZA REKONSTRUKCI

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 1999 – CENA ZA REKONSTRUKCI – předseda poroty Prof. arch. Alena Šrámková

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2000 – ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ARCHITEKTONICKÝ DESIGN

 

INTERIÉR ROKU 2000 – CENA ZA DESIGN

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2001 – HLAVNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ STAVBU V ČR – předseda poroty arch. Hermann Czech (Rakousko)

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2001 – ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA URBANISMUS

 

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2001 – ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ARCHITEKTONICKÝ DESIGN

 

DŮM ROKU 2001 – předseda poroty Prof. arch. Alena Šrámková

 

DŮM ROKU 2001 OSTRAVA

 

Ocenění Klubu za starou Prahu 2001 – za novostavbu v historickém prostředí

 

BAUWELT PREIS 2001 – MNICHOV, NĚMECKO – předseda poroty arch. David Chipperfield (Velká Británie)

 

INTERIÉR ROKU 2003 – HLAVNÍ CENA

 

 

PUBLIKOVÁNÍ ČLENŮ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU  

 

Realizace architektů Sdružení pro vilu Tugendhat jsou vzhledem ke kladnému hodnocení odbornou veřejností publikovány v odborných knihách a v předních odborných časopisech

českých – např. :

časopisy ARCHITEKT, STAVBA, FÓRUM, ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE a další,

knihy    ČESKÁ ARCHITEKTURA 1989 – 1999

ČESKÁ ARCHITEKTURA 1999 – 2000

ČESKÁ ARCHITEKTURA 2000 – 2001

ČESKÁ ARCHITEKTURA 2001 – 2002

DŘEVOSTAVBY

DOMY 01 a další

a světových – např.:     

časopis ARCHITECTURAL REVIEW, Velká Británie  

časopis WORLD ARCHITECTURE, Velká Británie

časopis BAUWELT, Německo

časopis PIRANESI, Slovinsko

časopis ARCHITEKTURA MURATOR, Polsko

kniha HOUSING IN DETAIL, 2001, vydalo AV Monographs, Španělsko

kniha WORLD ARCHITECTURE, 2003, Phaidon, Velká Británie

 

 

VÝSTAVY ČLENŮ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU

 

International Design Competition Birmingham, 1989

RIBA London – Velká Británie, 1989

GRAND PRIX Obce architektů 1993 - 2003

Die Baustelle: Tschechische Republik - Akademie der Künste - Berlín, Německo

OBECNÍ DŮM – Brno, Praha, Ljubljana–Slovinsko, Graz-Rakousko  1998

ARCHITECTURAL REVIEW v DANISH DESIGN CENTRE – Kodaň, Dánsko, 2000 a 2001

BAU MUNCHEN – Mnichov, Německo, 2001

Současná česká architektura - Paris, Francie, 2002

 

 

 

 

 

Brno, dne 30.03.2004                                                            Ing. Vítek TICHÝ,

Sdružení pro vilu Tugendhat